Welkom bij
Stichting Africa Wood Grow

Laten we samen bomen planten

Africa Wood Grow: 10 jaar herbebossen in de droge tropen werpt vruchten af

Een initiatief van twee jongens uit verschillende werelden met een gezamenlijk doel

Een bijzonder jaar voor oprichters Roeland Lelieveld (35) en Daniël Muvali (40). Hun Keniaans herbebossingsproject Africa Wood Grow (AWG) bestaat 10 jaar. En deze vorm van vergroening werpt nu al letterlijk zijn vruchten af. ‘Na 10 jaar zie je meer groen, meer biodiversiteit, een stabieler klimaat en lokale boeren en boerinnen die overtuigd zijn van het succes’, vertelt Roeland Lelieveld. ‘We zijn super trots!’ Met deze woorden lanceren de oprichters de video 10 YEARS AFRICA WOOD GROW, een zeven minuten durende film waarin kijkers worden meegenomen in het herbebossen van de droge tropen door Africa Wood Grow.

Een boer helpen een bomenboer
te worden, daar wil je toch voor gaan

Een bomenboer is beter bestand tegen het veranderende klimaat. Een bomenboer leeft in een prettige groene omgeving. Bij een bomenboer zie je vogels en andere dieren. Een bomenboer heeft altijd snoeihout waarmee het vuur brand voor het avond eten. De bomen van de bomenboer groeien altijd en als een boom groot en dik genoeg is kan de boom dienen als bouwhout. 

Herstel natuurlijke ecologische balans door duurzaam beheer en onderhoud

De stichting heeft ten doel het herstellen van de natuurlijke ecologische balans in de landen ten zuiden van de Sahara door het duurzaam beheren en onderhouden van biodiversiteit van flora en fauna, het verbeteren van lokale kennis op het gebied van duurzaam beheer en exploitatie van natuurlijke hulpbronnen en ecologische zones. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

Ons beleid

Ons beleid is gericht op herstel van het ecosysteem in het binnenland van Kenia. Dit proces ondersteunen we door het aanplanten van lokale boomsoorten op het eigen land van lokale boeren. De bomen bieden schaduw en de wortels houden water en voedingsstoffen vast. Dit heeft een positief effect op de opbrengst van de grond voor de lokale boer. Het microklimaat dat ontstaat tussen de bomen heeft een positief effect op de flora en fauna en het klimaat in het gebied.

 Africa Wood Grow Foundation is geboren uit de bevlogenheid van onze bestuursleden. Ieder vanuit een persoonlijke drijfveer draagt bij aan natuurherstel in geërodeerde en ontboste gebieden ten zuiden van de Sahara. Wij investeren doorlopend in de lokale gemeenschap en in lokale samenwerkingsverbanden, ter verspreiding en ter deling van kennis. 

We achten het van groot belang om de lokale gemeenschap beter bewust te maken van de effecten van overmatige begrazing, houtkap en uitputting van landbouwgrond. 

We ondersteunen de lokale gemeenschap bij het opbouwen van een duurzaam agrarisch economisch systeem. Verslagen van onze projecten zijn beschikbaar.

Uw bijdrage wordt direct gebruikt voor de aanplant van jonge boompjes bij lokale boeren. Wij doen niet actief aan fondsenwerving. Donateurs vinden ons via sociale media, onze website of via-via. Wij belonen onze bestuurders niet. Zij stellen hun tijd vrijwillig beschikbaar voor de stichting. Zij hebben wel recht op vergoeding voor de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Op dit moment hebben we geen personeel in dienst. We hebben dan ook geen apart beloningsbeleid voor personeel.

Het is natuurlijk mogelijk om onze projecten te komen bezoeken. Ook zal er een platform worden geboden aan andere mensen (zoals studenten die een stage willen lopen) die actief een bijdrage willen leveren aan onze activiteiten, en willen leren van onze lokale aanpak.

bestuur met passie

Roeland Lelieveld

Voorzitter

Na het krijgen van de Simon Jelsma Award in 2014 heeft Roeland besloten om naast zijn prive bos aanplant het ook mogelijk te maken voor lokale boeren om mee te kunnen doen. Hier voor heeft hij toen deze stichting opgericht.

 

Willemijn van Leeuwen

Penningmeester

Na haar stage besloot Willemijn om haar vrije tijd in te zetten voor deze stichting en zo de boeren te helpen bij het herbebossen van hun land.

Arjen Spijkerman

Secretaris 

 

Nog voor de start van Africa Wood Grow in 2010 was Arjen geinteresseert in de plannen.
Hij heeft de ontwikkeling op de
voet gevolgd en heeft besloten zijn vrije tijd aan dit initiatief te geven.

Josje Hoefsloot


Bestuurslid 

 

Als landschapsarchitecte gelooft Josje in de kracht van de natuur en landschapsherstel. Sinds 2021 is ze actief bij Africa Wood Grow. Josje heeft in het bijzondere interesse in zuidelijk Afrika omdat ze er geboren is.