Het gebied

Het stroomgebied van de Tiva

AWG wil zich niet alleen beperken tot de lokale schaal, maar ook kijken wat zij op regionale schaal kan betekenen. Het gebied waarin AWG actief is, is erg droog en wordt steeds droger door o.a. klimaatsverandering. Het ontvangt maar 300-700 mm regen per jaar in twee seizoenen (april en november). In de meeste waterlopen is het grootste deel van het jaar geen water. Een van deze seizoensrivieren is de Tiva rivier. De Tiva rivier voorziet het Tsavo National Park van water, dat benedenstrooms ligt.[/caption] 

De missie van AWG is om het landschap van een bladerdak te voorzien waardoor de bodemkwaliteit verbeterd en de waterbeschikbaarheid wordt vergroot. Daarom richt AWG zich momenteel op het omvormen van conventionele landbouw (geiten en lokale gewassen) naar agroforestry. Door meer bomen te planten wordt het water langer vast gehouden, en geleidelijker afgegeven aan de Tiva rivier.

Het gebied waar we nu actief zijn

In de omgeving Kawongo is AWG al 7 jaar actief. Er zijn 61 AWG boeren, een kwekerij en meerdere winkeltjes die de producten van de boerderijen verkopen.

Africa Wood Grow hoopt nu verder in het zuiden (ca 60 km verderop) opnieuw een beweging te starten. Dit gebied ligt hoger en is erg droog, het grondwater zit diep. Daarom is één van de doelen om de waterbeschikbaarheid voor de lokale bevolking te vergroten. AWG wil dit bijvoorbeeld doen door regen- en oppervlakte water op te vangen.

De kaart laat de 600km2 zien waar AWG zich momenteel op focust. Het idee is om in het hele gebied actief te worden.

 

 

 

 

Het landschap is opgebouwd uit verschillende lagen zoals de bodem, het reliëf, het watersysteem en de sociaaleconomische en culturele laag. In de werkelijkheid hebben deze lagen invloed op elkaar en staan met elkaar in verbinding. Door deze lagen apart te bestuderen ontstaat inzicht in de werking van het landschap, maar ook de problemen en de kansen daarbinnen. Zoals: waar ontstaat de meeste erosie? Hoe kunnen boeren beter samenwerken om het water vast te houden? Waar verzamelt het water zich nu?