Het gebied

AWG wil zich duurzaam ontwikkelen. Het stellen van prioriteiten is hierbij ook belangrijk. Voor het effectief aanplanten van bomen en andere maatregelen om de bodem te verbeteren, is van belang de werking van het landschap op grotere schaal te kennen. Hoe functioneert de bodem en het watersysteem in relatie tot de vegetatie maar ook de culturele en socio-economische aspecten. De lokale boeren spelen een belangrijke rol in het herstellen van dit systeem.

Africa Wood Grow heeft een gebiedsvisie (concept) op laten stellen door H+N+S Landschapsarchitecten en Witteveen+Bos. Beide organisaties ondersteunen de missie van AWG. Deze pagina laat het eerste resultaat zien. Er zijn extra investeringen nodig om tot een complete gebiedsvisie te komen.

Het stroomgebied van de Tiva

AWG wil zich niet alleen beperken tot de lokale schaal, maar ook kijken wat zij op regionale schaal kan betekenen. Het gebied waarin AWG actief is, is erg droog en wordt steeds droger door o.a. klimaatsverandering. Het ontvangt maar 300-700 mm regen per twee seizoenen (april en november). In de meeste waterlopen is het grootste deel van het jaar geen water. Een van deze seizoensrivieren is de Tiva rivier. De lokale bevolking halen water uit deze rivier voor hun huishouden. Ook voorziet de Tiva rivier het Tsavo National Park van Water, dat benedenstrooms ligt. De olifanten en andere dieren profiteren hier ook van het water. 

De missie van AWG is om het landschap van een bladerdak te voorzien waardoor de bodemkwaliteit verbeterd en de waterbeschikbaarheid wordt vergroot. Daarom richt AWG zich momenteel op het omvormen van conventionele landbouw (geiten en lokale gewassen) naar agroforestry. Door meer bomen te planten wordt het water langer vast gehouden, en geleidelijker afgegeven aan de Tiva rivier. Hier profiteren de lokale bevolking en de dieren in Tsavo National Park van. 

Hier zijn we actief

In de omgeving Kawongo is AWG al 7 jaar actief. Er zijn 61 lokale AWG boeren, een kwekerij en meerdere winkeltjes die producten van de boerderijen verkopen. Naar verwachting worden hier in 2021 nog 39 boeren aan toegevoegd. Elke boer heeft ongeveer 0,25 HA aan bomen. 

Africa Wood Grow hoopt nu verder in het zuiden (ca 60 km verderop) opnieuw een beweging te starten. Dit gebied ligt hoger en is erg droog, het grondwater zit diep. Daarom is één van de doelen om de waterbeschikbaarheid voor de lokale bevolking te vergroten. AWG wil dit bijvoorbeeld doen door regen- en oppervlakte water op te vangen door middel van een dam. 

De kaart laat de 60km2 zien waar AWG zich momenteel op focust. Het idee is om in het hele gebied actief te worden. 

Het landschap is opgebouwd uit verschillende lagen zoals de bodem, het reliëf, het watersysteem en de sociaaleconomische en culturele laag. In de werkelijkheid hebben deze lagen invloed op elkaar en staan met elkaar in verbinding. Door deze lagen apart te bestuderen ontstaat inzicht in de werking van het landschap, maar ook de problemen en de kansen daarbinnen. Zoals: waar ontstaat de meeste erosie? Hoe kunnen boeren beter samenwerken om het water vast te houden? Waar verzamelt het water zich nu?